Boliden Bergsøe A/S
Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)

Anvendelse
i st
øberier

Rene metaller                    
Mangan
Kem betegnelse:
Mn
Atomnr: 25

Atomvægt:
54.94


Farve: hvid
Vægtfylde:
7.43 g/cm³
Smeltevarme:
63.7 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.115

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
1245 ° C

Kogepunkt:
2150
° C
22 cm/cm/° C
X 10-6

For varme: -
For el: 0.9

Varmelednings-
evne: - cal/cm²/cm/
° C/sec.

Rumcentreret.
Kubisk (ret smidig)

Skørt, ret hårdt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig

I syrer:
holdbar -
ubestandig

Bør ikke anvendes til støbning

Som tilsætningsmetal i
Fe-, Cu-, Mg-, Ni og Al-legeringer
Natrium Kem betegnelse:
Na
Atomnr: 11

Atomvægt: 22.991

Farve: hvid
Vægtfylde:
0.971 g/cm³
Smeltevarme:
27.5 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.295

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
97.8 ° C

Kogepunkt:
892
° C
71.0 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 34
For el: 36

Varmelednings-
evne:
0.32 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rumcentreret.
Kubisk (ret smidig)

Smidigt, særdeles blødt

I atmosfæren:
nedbrydes
I alkalier:
nedbrydes
I syrer:
nedbrydes

Bør ikke anvendes til støbning

Som tilsætningsmetal i
silicium-aluminium og siliciumbronze, Pb-legeringer

Nikkel Kem betegnelse:
Ni
Atomnr: 28

Atomvægt: 58.71

Farve: hvid
Vægtfylde:
8.902 g/cm³
Smeltevarme:
73.8 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.105

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
1453 ° C

Kogepunkt:
2730
° C
13.3 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 23
For el: 24

Varmelednings-
evne:
0.22
cal/cm²/cm/
° C/sec.
Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)

Smidigt, ret blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar-
ubestandig

I syrer:
holdbar -
ubestandig
Dårlig

Som basismetal i monelmetal.
Som tilsætningsmetal i Ni-bronze, nysølv, Al-legeringer, rødgods og blybronze

Silicium Kem betegnelse:
Si
Atomnr: 14

Atomvægt: 28.09

Farve:
m
ørk stålgrå

Vægtfylde:
2.33 g/cm³
Smeltevarme:
432 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.162
cal/g/
° C

Smeltepunkt:
1410 ° C

Kogepunkt:
2680
° C
2.8-7.3 cm/cm/° C
X 10-6
For varme: 21
For el: 17

Varmelednings-
evne:
0.20 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Diamantkubisk (skør) Skørt, hårdt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig
I syrer:

ubestandig
Bør ikke anvendes til støbning Som tilsætningsmetal i Cu-, Ni- og Al-legeringer. Støbejern
Sølv Kem betegnelse:
Ag
Atomnr: 47

Atomvægt: 107.88

Farve: hvid
Vægtfylde:
10.49 g/cm³
Smeltevarme:
25 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.056

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
960.8 ° C

Kogepunkt:
2210
° C
19.7 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 106
For el: 105

Varmelednings-
evne:
1.0 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)
Smidigt, blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig

I syrer:
holdbar -
ubestandig
Dårlig Som basismetal og tilsætningsmetal i slaglod, lejemetal og loddetin
Tin Kem betegnelse:
Sn
Atomnr: 50

Atomvægt: 118.70

Farve:
hvid m. blå tone
Vægtfylde:
7.298 g/cm³
Smeltevarme:
14.5 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.054

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
231.9 ° C

Kogepunkt:
2270
° C
23 cm/cm/° C
X 10-6
For varme: 16
For el: 15

Varmelednings-
evne:
0.150 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Tetragonal
(smidig)
Smidigt, meget blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig

I syrer:
holdbar -
ubestandig
Mindre god Som rent metal.
Som basismetal i lejemetal, loddetin.
Som tilsætningsmetal i skriftmetal, bronze og rødgods
Titanium Kem betegnelse:
Ti
Atomnr: 22

Atomvægt: 47.90

Farve: hvid
Vægtfylde:
4.507 g/cm³
Smeltevarme:
104 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.124

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
1668 ° C

Kogepunkt:
3260
° C
8.41 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 4
For el: 4.0

Varmelednings-
evne:
0.04 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig) Hårdt, ret smidigt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig

I syrer:
holdbar
Bør ikke anvendes til støbning Som tilsætningsmetal i Al- legeringer og i stål
Zink Kem betegnelse:
Zn
Atomnr: 30

Atomvægt: 65.38

Farve: blålig hvid
Vægtfylde:
7.133 g/cm³
Smeltevarme:
60 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.067

cal/g/
° C

Smeltepunkt:
419.5 ° C

Kogepunkt:
906
° C
39.7 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 29
For el: 28

Varmelednings-
evne:
0.27 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig) Smidigt, ret blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
nedbrydes
I syrer:
nedbrydes
Mindre god Som basismetal i fintzink-legeringer
Som tilsætningsmetal i messing, rødgods, Al- og Mg-legeringer
  Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)
Anvendelse
i st
øberier