Boliden Bergsøe A/S
Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)

Anvendelse
i st
øberier

Rene metaller                    
Chrom
Kem betegnelse:
Cr
Atomnr: 24

Atomvægt:
52.01


Farve: stålgrå
Vægtfylde:
7.19 g/cm³
Smeltevarme:
96 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.11
cal/g/° C

Smeltepunkt:
1875 ° C

Kogepunkt:
2665
° C
6.2 cm/cm/° C X 10-6

For varme: 17
For el: 13

Varmelednings-
evne: 0.16 cal/cm²/cm/
° C/sec.

Rumcentreret.
Kubisk (ret smidig)

Skørt, ret hårdt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig
I syrer:
holdbar -
ubestandig

Bør ikke anvendes til støbning

Som tilsætningsmetal i
Fe-, Cu-, Ni-, og Al-legeringer
Cobalt Kem betegnelse:
Co
Atomnr: 27

Atomvægt: 58.94

Farve: hvid
Vægtfylde:
8.85 g/cm³
Smeltevarme:
58.4 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.099
cal/g/° C

Smeltepunkt:
1495 ° C

Kogepunkt:
2900
° C
13.8 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 18
For el: 27

Varmelednings-
evne:
0.165 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig)

Smidigt, ret blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig
I syrer:
holdbar -
ubestandig

Dårlig

Som tilsætningsmetal i
Fe-, Cu-, og Ni-legeringer

Guld Kem betegnelse:
Au
Atomnr: 79

Atomvægt: 197.0

Farve: gul
Vægtfylde:
19.32 g/cm³
Smeltevarme:
16.1 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.031
cal/g/ ° C

Smeltepunkt:
1063 ° C

Kogepunkt:
2970
° C
14.2 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 75
For el: 71

Varmelednings-
evne:
0.71
cal/cm²/cm/
° C/sec.
Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)

Smidigt, ret blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar
I syrer:
holdbar -
ubestandig
Dårlig

Ingen

Jern Kem betegnelse:
Fe
Atomnr: 26

Atomvægt: 55.85

Farve: hvid
Vægtfylde:
7.87 g/cm³
Smeltevarme:
65.5 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.11
cal/g/° C

Smeltepunkt:
1536.5 ° C

Kogepunkt:
3000
° C
11.76 cm/cm/° C
X 10-6
For varme: 19
For el: 17

Varmelednings-
evne:
0.18 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rumcentreret.
Kubisk (ret smidig)
Smidigt, ret blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig,
I syrer:
ubestandig,
Dårlig Som basismetal i
legeringer:
stål og støbejern.
Som tilsætningsmetal i legeringer:
specialbronzer og Al-bronzer
Kobber Kem betegnelse:
Cu
Atomnr: 29

Atomvægt: 63.54

Farve: rød
Vægtfylde:
8.96 g/cm³
Smeltevarme:
50.6 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.092
cal/g/° C

Smeltepunkt:
1083 ° C

Kogepunkt:
2595
° C
16.5 cm/cm/
° C X 10-6
For varme: 100
For el: 100

Varmelednings-
evne:
0.941 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)
Smidigt, blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig
I syrer:
holdbar -
ubestandig
Dårlig Som basismetal i
legeringer: bronze, messing, rødgods.
Som tilsætningsmetal i legeringer: Al-, Sn-, Pb- og Zn-legering
Kviksølv Kem betegnelse:
Hg
Atomnr: 80

Atomvægt: 200.61

Farve: hvid
Vægtfylde:
13.546 g/cm³
Smeltevarme:
2.8 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.033
cal/g/° C

Smeltepunkt:
-38.4 ° C

Kogepunkt:
357
° C
61 cm/cm/° C
X 10-6
For varme: 2.1
For el: 1.7

Varmelednings-
evne:
0.0196 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rhombisk
(ret skør)
Flydende ved normal temperatur I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
holdbar -
ubestandig
I syrer:
holdbar -
ubestandig
Bør ikke anvendes til støbning Som basismetal i amalgamer
Magnesium Kem betegnelse:
Mg
Atomnr: 12

Atomvægt: 24.32

Farve: sølvhvid
Vægtfylde:
1.74 g/cm³
Smeltevarme:
88 cal/g

Varmefylde ved
20 ° C: 0.245
cal/g/° C

Smeltepunkt:
650 ° C

Kogepunkt:
1107
° C

27.1 cm/cm/
° C X 10-6

For varme: 39
For el: 38

Varmelednings-
evne:
0.367 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig) Smidigt, blødt I atmosfæren:
holdbar - ubestandig
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes
Dårlig Som basismetal i Mg-legeringer.
Som tilsætningsmetal i Al- og Zn-legeringer
  Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)
Anvendelse
i st
øberier