Boliden Bergsøe A/S
Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)

Anvendelse
i st
øberier

Rene metaller                    
Aluminium
Kem betegnelse:
Al
Atomnr: 13

Atomvægt: 26.98


Farve: hvid
Vægtfylde:
2.699 g/cm³
Smeltevarme:
94.5 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.215 cal/g/° C

Smeltepunkt:
660 ° C

Kogepunkt:
2450
° C
23.6 cm/cm/° C X 10-6

For varme: 56
For el: 63

Varmelednings-
evne:
0.53 cal/cm²/cm/
° C/sec.

Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)

Smidigt, blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes

Dårlig

Som basismetal i Al-legeringer.
Som tilsætnings-metal i
Al-bronzer, Mg-legeringer og fintzinklegeringer.
Antimon Kem betegnelse:
Sb
Atomnr: 51

Atomvægt: 121.76

Farve: hvid
Vægtfylde:
6.620 g/cm³
Smeltevarme:
38.3 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.049 cal/g/° C

Smeltepunkt:
630.5 ° C

Kogepunkt:
1380
° C
8.5-10.8 cm/cm/° C
X 10-6
For varme: 4.8
For el: 4.3

Varmelednings-
evne:
0.045 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rhombisk
(ret skør)

Skørt, ret blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes

Bør ikke anvendes til støbning

Som tilsætningsmetal i Sn- og Pb-legeringer

Arsen Kem betegnelse:
As
Atomnr: 33

Atomvægt: 74.91

Farve: hvid
Vægtfylde:
5.72 g/cm³
Smeltevarme:
88.5 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.082 cal/g/° C

Smeltepunkt:
subl. ° C

Kogepunkt:
613
° C
4.7 cm/cm/° C X 10-6 For varme: -
For el: 5.0

Varmelednings-
evne:
-
cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rhombisk
(ret skør)

Skørt, ret blødt

I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes
Bør ikke anvendes til støbning

Som tilsætningsmetal i Pb-legeringer og lejemetal

Beryllium Kem betegnelse:
Be
Atomnr: 4

Atomvægt:
9.013

Farve: stålgrå
Vægtfylde:
1.848 g/cm³
Smeltevarme:
260 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.45cal/g/° C

Smeltepunkt:
1277 ° C

Kogepunkt:
2770
° C
11.6 cm/cm/° C X 10-6 For varme: 37
For el: 42

Varmelednings-
evne:
0.35 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig) Skørt, ret blødt I atmosfæren:
ubestandig, nedbrydes
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes
Bør ikke anvendes til støbning Som tilsætnings-metal i Cu-, Ni- og Al-legeringer
Bismuth Kem betegnelse:
Bi
Atomnr: 83

Atomvægt:
209.00

Farve:
hvid m. r
ød tone
Vægtfylde:
9.80 g/cm³
Smeltevarme:
12.5 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.029 cal/g/° C

Smeltepunkt:
271.3 ° C

Kogepunkt:
1560
° C
13.3 cm/cm/° C X 10-6 For varme: 2.1
For el: 1.6

Varmelednings-
evne:
0.020 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Rhombisk
(ret skør)
Skørt, ret blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig, nedbrydes
I syrer:
ubestandig, nedbrydes
Bør ikke anvendes til støbning

Som basismetal i letsmeltige legeringer (Woods og Roses metal)

Bly Kem betegnelse:
Pb
Atomnr: 82

Atomvægt:
207.21

Farve:
blålig, hvid

Vægtfylde:
11.34 g/cm³
Smeltevarme:
6.3 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.031 cal/g/° C

Smeltepunkt:
327.4 ° C

Kogepunkt:
1725
° C
29.3 cm/cm/° C X 10-6 For varme: 8.8
For el: 8.1

Varmelednings-
evne:
0.083 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Fladecentr.
Kubisk (meget smidig)
Smidigt, meget blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig
I syrer:
holdbar
Mindre god Som rent metal og
som basismetal i Pb-legeringer, loddetin, skriftmetal og lejemetal.
Som tilsætningsmetal i rødgods og blybronzer
Cadmium Kem betegnelse:
Cd
Atomnr: 48

Atomvægt:
112.41

Farve:
hvid

Vægtfylde:
8.65 g/cm³
Smeltevarme:
13.2 cal/g

Varmefylde ved 20 ° C: 0.055 cal/g/° C

Smeltepunkt:
320.9 ° C

Kogepunkt:
765
° C
29.8 cm/cm/° C X 10-6 For varme: 23
For el: 24

Varmelednings-
evne:
0.22 cal/cm²/cm/
° C/sec.
Hexagonal (smidig) Smidigt, blødt I atmosfæren:
holdbar
I alkalier:
ubestandig
I syrer:
ubestandig
Dårlig Som basismetal i lejemetal.
Som tilsætningsmetal i loddetin, lejemetal og letsmeltige legeringer
  Specifikation Fysiske
egenskaber
° C Lineær udvidelses-
koeffic:
Relativ ledningsevne
(cu= 100)
Krystalform Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
bestandighed
Støbeegenskaber
(for rent metal)
Anvendelse
i st
øberier