Boliden Bergsøe A/S
Specifikation Fysiske
egenskaber
Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
egenskaber
Støbeegenskaber Anvendelse
Kobberlegeringer            

Tinbronze 90-10

DS 3001-5443
EN 1982=1998
CuSn10

90% Cu
10% Sn


Tolerance for
urenheder 1%
Farve: rødgul
Smelteinterval: 840-1020° C
Massefylde: 8.8 g/cm³
Varmeledeevne: 12.5% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
10% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 17.5 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 22-28 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
10-15
kg/mm²
Forlængelse: 15-20%
Hårdhed: 60-80 Brinell
Elasticitetsmodul: 8000-11000 kg/mm²

Generelt slidstærk og meget sejg. Giver lange spåner ved bearbejdning

Industri- og marin atmosfære (fortyndede mineralsyrer)

Letflydende, gasfølsom
Støbstemperatur: 1100-1150 ° C

Modelsvind: 1.5%

Lejer og bøsninger, også til høj temperatur, snekkehjul, armatur og pumper for vand, damp og svage syrer

Blytinbronze 80-10-10

DS 3001-5640
EN 1982=1998
CuSn10Pb10

80% Cu
10% Sn
10% Zn


Tolerance for
urenheder 1%
Farve: rødgul
Smelteinterval: 800-960 ° C
Massefylde: 9.1 g/cm³
Varmeledeevne: 12% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
9% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 18.4 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 18-24 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
8-15
kg/mm²
Forlængelse: 10-15%
Hårdhed: 60-70 Brinell
Elasticitetsmodul: 8000 kg/mm²

Generelt slidstærk. Gode lejeegenskaber. Meget tryktæt. Tåler ikke temperatur over ca 300 ° C

Fortyndede syrer (Havvand) Gasfølsom, blysved kan forekomme
Støbstemperatur: 1050-1150 ° C

Lejer og bøsninger med god slidstyrke, højtryksarmatur, syrefast armatur og pumper

Rødgods 5

DS 3001-5204
EN 1982=1998
CuSn5Zn5Pb5

85% Cu
5% Sn
5% Pb
5% Zn

Tolerance for
urenheder 1%
Farve: rødgul
Smelteinterval: 840-1000 ° C
Massefylde: 8.6 g/cm³
Varmeledeevne: 18% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
16% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 18.1 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 21-25 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
9-12
kg/mm²
Forlængelse: 12-30%
Hårdhed: 55-65 Brinell
Elasticitetsmodul: 8000 -10000 kg/mm²

Generelt : Middel slidstyrke og lejeegenskaber. Tryktæt. Letbearbejdelig

Ledningsvand, marin atmosfære (Havvand) Letstøbelig, lidt gasfølsom
Støbstemperatur: 1100-1250 ° C
Armatur, tryktæt gods, lettere maskin- og skibsgods, lejepander

Rødgods 10

DS 3001-5456

86% Cu
10% Sn
1.5% Pb
2.5% Zn

Tolerance for
urenheder 1%
Farve: gul
Smelteinterval: 800-950 ° C
Massefylde: 8.6 g/cm³
Varmeledeevne: 12% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
10% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 18 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 20-28 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
10-15
kg/mm²
Forlængelse: 10-25%
Hårdhed: 65-90 Brinell
Elasticitetsmodul: 8000-11000 kg/mm²

Generelt slidstærk og ret sej

marin atmosfære
Havvand
Letstøbelig, lidt gasfølsom

Maskingods, lejer, armatur, søventiler, letbelastede tand- og snekkehjul

  Specifikation Fysiske
egenskaber
Mekaniske
egenskaber
Korrosions-
egenskaber
Støbeegenskaber Anvendelse
             

Messing 65

DS 3001-5144
EN 1982=1998
CuZn33Pb2

65% Cu
1% Sn
2% Pb
32% Zn

Tolerance for
urenheder 1%
Farve: gul
Smelteinterval: 880-920 ° C
Massefylde: 8.3 g/cm³
Varmeledeevne: 26% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
24% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 20 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 16-24 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
6-10
kg/mm²
Forlængelse: 14-25%
Hårdhed: 45-55 Brinell
Elasticitetsmodul: 8000-10000 kg/mm²

Generelt letbearbejdelig. Ringe slidstyrke, dårlige lejeegenskaber. Ikke bestandig ved forhøjet temperatur

Ledningsvand ( Marin atmosfære) Letstøbelig, ikke gasfølsom
Støbstemperatur: 1000-1150 ° C
Armatur for ledningsvand, belysningsarmatur, skibsvinduer og beslag, let maskingods

Aluminiumbronze 79-5-5-9,5

DS 3001-5716

CuAl10Fe5Ni5

79% Cu
5% Ni
9.5% Al
5% Fe
1,5% Mu

Tolerance for
urenheder 0.5%

Farve: grågul
Smelteinterval: 1040-1060 ° C
Massefylde: 7.5 g/cm³
Varmeledeevne: 12% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
10% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 15.3 cm/cm/° C X 10-6

Varmefylde ved 20 ° C: 0.11 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 60-70 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
25-30
kg/mm²
Forlængelse: 18-25%
Hårdhed: 170-200 Brinell
Elasticitetsmodul: 12000-14000 kg/mm²

Generelt stærk og sej. Dårlig slidstyrke. God at bearbejde

Havvand, syrer Vanskelig at støbe. Suger og skummer stærkt Skibspropeller, søvands- og syrebestandigt armatur, pumper, også for overhedet damp, snekkehjul, meget slidstærkt maskingods

Manganmessing

EN 1982=1998
CuZn35Mn27Fe1

59% Cu
38% Zn
1% Al
5% Fe
1% Mn

Tolerance for
urenheder 0.5%

Farve: rødgul
Smelteinterval: 865-900 ° C
Massefylde: 8.2 g/cm³
Varmeledeevne: 22% af stand-Cu.
Elektricitetsledeevne:
20% af stand-Cu.
Lineær udvidelses-
koeffic: 21 cm/cm/° C X 10
-6
Varmefylde ved 20 ° C: 0.09 cal/g/° C

Trækbrudstyrke: 48-55 kg/mm²
0.2- grænse for træk:
20-25
kg/mm²
Forlængelse: 18-30%
Hårdhed: 110-130 Brinell
Elasticitetsmodul: 10000-12000 kg/mm²

Generelt stærk og sej. Dårlig slidstyrke. God at bearbejde

Havvand

Forholdvis vanskelig at støbe. Suger og skummer

 

Skibspropeller, søvandsbestandigt armatur og beslag